Dostupné hypoteční úvěry skončily, ceny nemovitostí však zůstávají vysoké!

Dostupnost hypotečních úvěrů a úvěrů na bydlení ke dni 1. 10. 2018 byla omezena nařízením ČNB.

Na koho budou mít největší dopad tato opatření?

Nová omezení se nejvíce dotknou samožadatelů a mladých rodin, kdy v reálu pracuje pouze jeden z rodičů. Jedná se tedy o případy, kdy v žádosti o hypoteční úvěr bude figurovat pouze jeden příjem. Je to důsledek zavedení opatření DTI neboli Debet To Incom (celkový dluh vůči čistému ročnímu příjmu žadatele). Toto kritérium ztížilo možnosti na vlastní bydlení až 1/4 žadatelů.

Co se stane na trhu s bydlením?

Nájem

Tím, že čím dál méně žadatelů dosáhne na vlastní bydlení, se dá předpokládat, že budou hledat alternativní cesty jako prozatímní nájem. Lze tedy předpokládat významnější růst cen z důvodu zvýšení zájmu o tento typ bydlení.

Družstevní bydlení

Jednou z dalších možností je využít družstevní bydlení, to je však často pro velký zájem nedostupné a mnohdy chybí i prostředky pro počáteční vklad. Málo která instituce na takové užití úvěry poskytuje, je možnost také dofinancování spotřebitelským úvěrem, avšak tato varianta je již dražší.

Ceny nemovitostí

Cena nemovitostí se bude držet i nadále v rostoucí vlně, neboť úvěry na komerční využití nijak regulovány nejsou, dá se předpokládat, že větší finanční a investiční skupiny budou plnit svá portfolia nemovitostmi vhodnými k pronájmu. Vzhledem k situaci na trhu může taková investice vynést až 10% zhodnocení, možná i více.

Tabulka dostupnosti bydlení v EU

Mezinárodní srovnání: Počet průměrných hrubých ročních platů potřebných k pořízení (standardizovaného) nového bytu o velikosti 70 m2

Země Počet platů
Česko
10,9
Británie
10
Izrael
9,6
Francie
8
Maďarsko
8
Slovinsko
7,9
Polsko
7,7
Irsko
6,5
Itálie
6,4
Rakousko
5,8
Portugalsko*
5,5
Dánsko
5,4
Belgie
5,3
Španělsko
5,1
Německo**
4,7
Nizozemsko***
4,4

Zdroj dat: Deloitte, Property Index za rok 2017 (data jsou za rok 2016); standardně jde o pořizovací ceny nových bytů; výjimky: *starší nemovitosti **nabídkové ceny ***nové i starší nemovitosti

Co bychom k tomu řekli my

Každé omezení něčeho, co už nějakou dobu funguje, vyvolá vždy spoustu otázek a spekulací. Pokud se zaměříme na „nové“ ukazatele DTI a DSTI pro výpočet a zjištění, zda na úvěr žadatelé dosáhnou, je nutno podotknout, že je banky a stavební spořitelny používají už delší dobu. Po dalším doporučeném omezení ze strany ČNB byly pouze upraveny. Účelem zřejmě bylo zamezit dalšímu zadlužování se Čechů a zamyslet se, co má smysl. Avšak vzhledem k tomu, že všechna tato opatření jsou pouze DOPORUČENÍM, ne nařízením, budou banky hledat prostory pro řešení a poradci budou přemýšlet nad svými klienty komplexněji – zaměří se i na konsolidace stávajících závazků, aby snížili náklady a rodiny se tak vešly do jakýchsi tabulek. Vždy něco zlého sebou nese i něco dobrého. Záleží na každém, z jakého úhlu pohledu se na to dívá…

Získejte nové nabídky z první ruky